Natuurlijke cosmetica

Informatie over natuurlijke cosmetica


Het verschil tussen wat natuurlijke cosmetica is en wat doet alsof het natuurlijke cosmetica is, is voor veel klanten niet gemakkelijk.

De eenvoudigste manier om in Oostenrijk geproduceerde natuurlijke cosmetica te identificeren is door het etiket "Naturkosmetik" op het product te lezen, bijv. shampoo of crème.

Aandacht Dit geldt uitsluitend voor natuurlijke cosmetica die in Oostenrijk worden geproduceerd in overeenstemming met de Codex B33 (wettelijke regeling).

Helaas is deze verordening niet van toepassing op het internet! Er is vooral een gewaagde wildgroei en hoe groter de fabrikant het woord natuurlijke cosmetica prijst, hoe minder hij vaak echt is.

Zo kunt u goede Oostenrijkse natuurcosmetica herkennen aan de opdruk "Naturkosmetik" en de goede fabrikant draagt meestal een keurmerk van een officiële controle-instantie.

Onze producten worden gecontroleerd door Bio Austria Garantie, de strengste controleorganisatie van Europa. Dit keurmerk is strenger dan BDIH (Duitsland), Eco Cert, of de NaTrue-norm.

Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen!

Hieronder vindt u de Natural Cosmetics Code B33 - de wettelijke basis volgens welke wij produceren!

1. NATUURLIJKE COSMETICA

1.1 Inleiding

1.1.1 Preambule

Natuurlijke cosmetica is een complex, emotioneel en gevoelig object, dat

naast natuurbehoud, ook duurzaamheid en sociaal-economische aspecten, tot de

Factoren gedefinieerd. Dit heeft betrekking op de samenstelling van het product,

evenals op de gebruikte verpakkingsmaterialen en verpakkingssystemen.

Op dit moment worden de volgende zaken vaak gebruikt door niet-gouvernementele en/of niet officieel erkende particulieren

Verenigingen in dit verband en certificaten ("keurmerken")

vergeef me. De onderliggende criteria zijn verschillend, zodat

de producten die momenteel op de markt zijn onder de naam "natuurlijke cosmetica"

niet aan een uniforme norm voldoen.

Deze situatie is verwarrend voor zowel de consumenten als de fabrikanten.

1.1.2 Doelstelling

Dit Codex-hoofdstuk vormt de basis voor de productie en het op de markt brengen van

Natuurlijke cosmetica, om te zorgen voor eerlijke concurrentie door middel van transparantie, controle en

Om de traceerbaarheid te waarborgen en de consument te beschermen tegen misleiding.

Aanpassingen zullen indien nodig worden uitgevoerd volgens de stand van de techniek,

plaatsvinden.

1.1.3 Toepasselijk recht

In principe moet erop worden gewezen dat alle in Oostenrijk geldende cosmeticawetten

Regelgeving, zoals:

- Verordening inzake cosmetische producten (Cosmetica-verordening), BGBl. II nr.

375/1999 zoals gewijzigd.

- Verordening betreffende de etikettering van cosmetische producten (cosmetica-etiketteringsverordening),

BGBl. nr. 891/1993, zoals gewijzigd (bv: Ingrediëntendeclaratie volgens

INCI, houdbaarheidsspecificaties)

- Verordening inzake controlemaatregelen voor cosmetische producten, BGBl.

Nr. 168/1996, zoals gewijzigd (bv.: productinformatie met inbegrip van veiligheidsbeoordeling, GMP)

- Regeling inzake kleurstoffen die in cosmetische producten mogen worden gebruikt

(Cosmetische kleurstofverordening), Bundesgesetzbuch nr. 416/1995, zoals gewijzigd.

moet in acht worden genomen.

Pagina 4 van 16

1.2 Beschrijving

Natuurlijke cosmetica zijn cosmetische producten volgens § 3 Z 8 LMSVG en moeten

voldoen aan de criteria van dit hoofdstuk van de Code.

1.2.1

Natuurlijke cosmetica zijn producten die, onder voorbehoud van de punten 1.2.7 en 1.2.8, uitsluitend bestaan uit

van natuurlijke stoffen overeenkomstig par. 1.2.2 en par. 1.2.5, waarbij rekening wordt gehouden met

van de punten 1.2.10 en 1.2.11.

1.2.2

Voor de toepassing van dit subhoofdstuk zijn natuurlijke stoffen stoffen van plantaardige, minerale en

bepaalde stoffen van dierlijke oorsprong (zie punt 1.2.9) en mengsels daarvan, die, overeenkomstig

1.2.4. (gewonnen en verder verwerkt). Reactieproducten

van deze natuurlijke stoffen, die overeenkomstig punt 1.2.8 worden geproduceerd, worden geacht chemisch te zijn

gewijzigde natuurlijke stoffen.

1.2.3

Vooral bij de selectie van plantaardige, dierlijke en minerale grondstoffen voor

cosmetische producten in dit subhoofdstuk mogen niet worden gebruikt op een manier die schadelijk is voor de gezondheid

bevatten onzuiverheden van zorg. Dit betreft bijvoorbeeld vervalsingen van de

Grondstoffen, microbiologische onzuiverheden, residuen van gewasbeschermingsmiddelen

en andere verontreinigingen.

Het exclusieve gebruik van natuurlijke stoffen biedt geen garantie voor de gezondheid en veiligheid van de

Onschadelijkheid van het eindproduct.

Aangezien natuurlijke stoffen vaak complexe mengsels van vele stoffen zijn, zijn ze onderhevig aan

deze natuurlijke variaties. In het kader van de veiligheidsbeoordeling

om de mogelijkheid van allergene effecten van natuurlijke stoffen te overwegen.

Daarom moet bij de behandeling en het gebruik van natuurlijke stoffen rekening worden gehouden met de toestand van

de wetenschappelijke gemeenschap om speciale zorg toe te passen (bv. tijdens een inkomende inspectie,

Opslag en verwerking).

1.2.4

Voor de extractie en verdere verwerking alleen klassieke fysieke (zoals

zoals persen, centrifugeren, filteren, destilleren, sublimeren, extractie, adsorptiemateriaal

Proces, invriezen, drogen), microbiologische of enzymatische

Methoden (beperkt tot reacties van 1.2.8) worden toegepast.

Pagina 5 van 16

Genetisch gemodificeerde stoffen worden niet gebruikt. In geval van een doorlopende

en bewezen onbeschikbaarheid in GGO-vrije kwaliteit kan zijn

de overeenkomstige toepassing van de richtlijn betreffende de definitie van "GGO-vrije productie".

1), verwerkingshulpmiddelen en -ingrediënten zoals aroma's, parfums en vitaminen

bij wijze van uitzondering, met instemming van de "Codex Sub-Commissie - Cosmetische Producten".

kan worden gebruikt in de beschikbare kwaliteit.

Daarnaast synthetische kleurstoffen, geëthoxyleerde grondstoffen, siliconen, paraffines

en andere aardolieproducten worden niet gebruikt.

Water, ethylalcohol, glycerine, kooldioxide en andere geschikte stoffen

Oplosmiddelen van natuurlijke oorsprong toegestaan.

1.2.5

Alleen die natuurlijke geuren kunnen worden gebruikt in natuurlijke cosmetica die

voldoen aan de termen en definities van de internationale norm ISO 9235,

alsmede de daarin genoemde stoffen, die met behulp van fysische methoden (stoomdestillatie) worden geproduceerd,

droge destillatie, maar niet geperst door enfleurage)

werden geïsoleerd. Synthetisch gereconstitueerde etherische oliën of chemisch

gemodificeerde natuurlijke grondstoffen worden niet gebruikt in geurcomposities

wordt gebruikt.

Omdat geuren complexe mengsels van vele stoffen zijn, zijn speciale

De opslagcondities moeten in acht worden genomen (bijv. temperatuur, lichtbescherming, inert gas).

De speciale etiketteringsvoorschriften voor allergene ingrediënten zijn ook

te overwegen.

1.2.6

De behandeling van grondstoffen en cosmetische eindproducten met ionisatie

Straling (radioactieve straling, röntgenstraling), bijvoorbeeld voor desinfectie, is niet

toegestaan.

1.2.7

Conserveringsmiddelen moeten worden vermeld in de ingrediëntendeclaratie.

Het is met name van belang op te merken dat conserveringsmiddelen van voorbewerkte

Ook met betrekking tot de naleving van de grenswaarden moet rekening worden gehouden met de ingrediënten

en moet dienovereenkomstig worden verklaard. Dit geldt in het bijzonder voor verklaringen

wat betreft de afwezigheid van conserveringsmiddelen in het eindproduct. In dit verband

Reclame-uitingen, moet worden opgemerkt dat een andere behandeling is

kan aanleiding geven tot oneerlijke concurrentie. In dit verband is het ook noodzakelijk om

rekening houden met het feit dat bepaalde ingrediënten zoals alcoholen of. etherische oliën,

kan ook een conserverende werking hebben.

1) Richtlijn betreffende de definitie van "GGO-vrije productie" van levensmiddelen en de etikettering daarvan

(Oostenrijks voedselboek IV editie; gepubliceerd met decreet GZ: BMGFJ-

75210/0014-IV/B/7/2007 van 6.12.2007

Pagina 6 van 16

Er zij op gewezen dat, in het geval van gevoelige producten, een effectieve conservering van

Redenen van consumentenbescherming en productveiligheid. Nieuw

wetenschappelijke kennis over conservering en ondersteunende ingrediënten

moet worden beschouwd in samenhang met de relevante wettelijke bepalingen.

Voor het behoud van natuurlijke cosmetica, de volgende stoffen, ook in natuuridentieke vorm

Kwaliteit2) , moet worden gebruikt:

Bewaarmiddelen INCI-verklaring

Mierenzuur Mierenzuur

Benzoëzuur, de zouten en ethylesters daarvan Benzoëzuur

Benzylalcohol Benzylalcohol

Propionzuur en zijn zouten Propionzuur

Salicylzuur en zijn zouten Salicylzuur

Sorbinezuur en zijn zouten Sorbinezuur

In deze lijst worden zouten beschouwd als kationen: Natrium, kalium, ammonium en ethanol ammonium,

Calcium en magnesium.

1.2.8

Emulgatoren en oppervlakte-actieve stoffen kunnen worden gebruikt voor de productie van natuurlijke cosmetica

die worden geproduceerd door middel van hydrolyse, verestering, transesterificatie, hydrogenering (beperkte

over de reductie van vetzuren tot vetalcoholen) en glycosidatie van het volgende

Natuurlijke stoffen kunnen worden verkregen:

Vetten, oliën, wassen, fosfolipiden, lanoline, sachariden (mono-, oligo-, polysacchariden),

Eiwitten, lipoproteïnen.

Voor verestering en transesterificatie moeten zowel het alcohol- als het vetzuurgehalte

van natuurlijke oorsprong zijn.

Deze richtlijn maakt de klassieke verzepingsreactie met alkalihydroxiden mogelijk.

1.2.9

Van gewervelde dieren afkomstige componenten mogen worden gebruikt op voorwaarde dat zij

worden verkregen van levende dieren in overeenstemming met de wetgeving inzake dierenwelzijn. Onderdelen

van dode gewervelde dieren worden niet gebruikt.

2) Natuurlijke stoffen zijn chemisch gedefinieerde stoffen die door middel van chemische processen worden verkregen

en chemisch identiek zijn aan een stof die aanwezig is in een uitgangsmateriaal van plantaardige of dierlijke oorsprong

Oorsprong voorkomt.

Pagina 7 van 16

Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat de uitvoering van dierproeven op cosmetica

Eindproducten is in het hele EU-gebied verboden. In Oostenrijk is er ook

ook het testen van cosmetische ingrediënten op dieren door de

De wet op dierproeven is verboden.

De reclameclaim "diervrij" voor een cosmetisch product - of het nu gaat om een natuurlijk, biologisch of

conventionele cosmetica - volgens de aanbeveling van de Europese Commissie

2004/406/EG kan alleen worden gebruikt als geen enkel onderdeel deel uitmaakt van een

Tijd getest op dieren met het oog op de ontwikkeling van nieuwe cosmetische producten

was. De bewijslast in dit verband ligt bij de fabrikant.

Elke afwijking van deze regel kan leiden tot oneerlijke concurrentie

...om op te treden.

1.2.10

Plantaardige grondstoffen van met uitsterven bedreigde plantensoorten (Washington

Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten WA)3) indien zij afkomstig zijn van in het wild levende plantenverzamelingen

mag niet worden gebruikt.

1.2.11

Voor de productie van natuurlijke cosmetica is alleen water van drinkwaterkwaliteit toegestaan,

met de volgende methoden zoals ionenwisselaars (uitsluitend voor deïonisatie),

Distillatie, koken of filtratie.

Elke verdere chemische behandeling van het water door toevoeging van chemische stoffen

Stoffen (bv. chlorering) of methoden zoals ozonisatie, ionisatie

Bestraling (zie 1.2.6), elektrochemische behandeling (zeewater) zijn verboden.

1.3 Aanwijzing

1.3.1 Natuurlijke cosmetica volgens het Codex-hoofdstuk

Cosmetische producten die aan de eisen van dit hoofdstuk van de Code voldoen, kunnen

met de aanvullende aanduiding "natuurlijke cosmetica" of in dezelfde geest

4) waarbij moet worden opgemerkt dat "eco/biologische cosmetica" niet als synoniem moet worden beschouwd

is.

3) Informatie over de Overeenkomst van Washington inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten:

zie http://www.cites.org/ of http://www.cites.at/

4) zie besluit GZ: III-51.993/1-6b/84 van 18.5.1984 (bijlage)

Pagina 8 van 16

1.3.2 Natuurlijke cosmetica - geteste Codex-kwaliteit

De prijs "Natuurlijke cosmetica - geteste Codex-kwaliteit" enz. Vereiste beschrijvingen

een evaluatie van de verhandelbaarheid van het cosmetische product (naleving van de voorschriften van de richtlijn)

wettelijke voorschriften en de criteria van dit hoofdstuk) door een gemachtigde

Lichaam voordat het product voor het eerst op de markt wordt gebracht.

Iedereen die bovendien de term "eco/biologische cosmetica" enz. gebruikt, heeft dit gedaan voor

het gehele product of afzonderlijke onderdelen door een bevestiging van een

geaccrediteerde certificatie-instelling. De controle-instantie kan

een corresponderend zegel van goedkeuring.

1.3.3

In de beschrijving van cosmetische producten die niet aan de definitie van "natuurlijke cosmetica" voldoen

maar bevatten natuurlijke stoffen, kan worden beperkt tot het gebruik van natuurlijke stoffen

(als "met natuurlijk lindebloesemextract") moet worden aangegeven.

1.3.4

De etikettering van ingrediënten van gecontroleerde biologische landbouw, zoals

de term "biologische landbouw" of "biologisch geproduceerd".

of de afkortingen "biologisch" of "eco"5)of gelijkwaardig, moeten in de lijst van ingrediënten worden opgenomen

in dezelfde kleur, dezelfde grootte en hetzelfde lettertype in verband met het onderdeel

als de rest van de informatie.

De termen "biologische landbouw", "biologische landbouw", "biologische

Teelt", "biologisch" of "eco" mag echter niet worden gebruikt in de beschrijving van het product

of verschijnen in hetzelfde gezichtsveld als de productcode.

Producten die afzonderlijke componenten van gecontroleerde biologische landbouw bevatten

zijn niet per se natuurlijke cosmetica in de zin van dit hoofdstuk.