Annuleringsbeleid, recht op annulering:

U kunt uw contractverklaring binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) of - indien de goederen voor de deadline zijn - ook door het retourneren van de goederen herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke kennisgeving, maar niet vóór de ontvangst van de goederen door de ontvanger (bij terugkerende leveringen van soortgelijke goederen niet vóór de ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet vóór de uitvoering van de overeenkomst.onze informatieplicht volgens artikel 246, lid 2, juncto § 1, lid 1 en lid 2, EGBGB en onze informatieplicht volgens § 312g, lid 1, zin 1 BGB juncto artikel 246, lid 3, EGBGB. De tijdige verzending van de herroeping of de goederen is voldoende om de herroepingstermijn in acht te nemen. De herroeping moet worden gericht aan

Tiroler Kräuterhof Naturkosmetik Dorfstraße 13, 6012 Maurach am Achensee of naar info[at]tiroler-naturkosmetik

De goederen moeten worden geretourneerd: Tiroler Kräuterhof Naturkosmetik Dorfstraße 13 6012 Maurach am Achensee of, in het geval van een Duitse verzendplaats, naar het adres van de verzendplaats in Duitsland.

Gevolgen van terugtrekking:

In het geval van een effectieve herroeping moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden teruggegeven en eventuele voordelen (bijv. rente) worden afgestaan. Als u de ontvangen prestatie of het gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) niet of slechts gedeeltelijk of slechts in verslechterde toestand aan ons kunt teruggeven of overhandigen, moet u ons een vergoeding voor het waardeverlies betalen. Voor de verslechtering van de goederen en voor getrokken gebruik moet u alleen een vergoeding betalen als het gebruik of de verslechtering te wijten is aan een behandeling van de goederen, die verder gaat dan het onderzoek van de eigenschappen en de functionaliteit. De term "testen van eigenschappen en functionaliteit" verwijst naar het testen en uitproberen van de betreffende goederen, zoals dat bijvoorbeeld in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Artikelen die per pakketpost kunnen worden verzonden, worden op ons risico geretourneerd. U moet de kosten van de retourzending dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en als de prijs van de terug te zenden goederen niet hoger is dan 40 euro of als u, in het geval van een hogere prijs van de goederen, de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling nog niet heeft geleverd op het moment van de herroeping. Anders is de retourzending voor u gratis. Artikelen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, worden bij u opgehaald. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u met de verzending van uw annulering of de goederen, voor ons met de ontvangst ervan.

Het recht van herroeping of teruggave is uitgesloten indien de goederen zijn vervaardigd volgens de specificatie van de klant of indien de goederen vanwege hun aard niet geschikt zijn voor teruggave.

De opdrachtgever dient de ontvangen diensten uit te stellen en de opdrachtnemer een passende vergoeding voor het gebruik ervan te betalen, inclusief een eventuele vergoeding voor de daarmee gepaard gaande vermindering van de algemene waarde van de dienst.

Hint:

Ongeopende goederen kunnen binnen 14 dagen worden geretourneerd.

Wij vragen uw begrip voor het feit dat geopende goederen niet kunnen worden geretourneerd.